Verstuur e-mail

info@oftex.com

Openingstijden

Ma - Vri 07.00 - 16.00

Heb je vragen?

+31 10 429 2061

Sorteerproces

Sorteerproces

Lossen

Bij binnenkomst worden de voertuigen op onze eigen (geijkte)
weegbrug in gewogen, op de automatische stortband gelost en
daarna uitgewogen. Dit proces kost in totaal maximaal 30
minuten.

Opschonen

De stortband leidt het textiel naar een volgende band waar onze
werknemers gelijk afval verwijderen en sorteren op o.a. schoeisel,
accessoires, grote stukken textiel (zoals gordijnen), hard en zacht
speelgoed.

Sorteerproces

Voorsortering

De schone textielfractie die overblijft wordt door onze
medewerkers aan de sorteerbanden onderverdeeld in 40
hoofdcategorieën die in een volgend proces verder uitgesorteerd
kunnen worden.

Fijnsortering

Elke hoofdcategorie uit de voorsortering wordt op een separaat
sorteerstation op kwaliteit en subcategorie gesorteerd. Na deze
stap komen er ongeveer 400 eindproducten (hergebruik en
recycling) uit voor verkoop.

Sorteerproces

Kwaliteitscontrole

Van elke batch draagbaar eindproduct wordt op een apart
sorteerstation steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid voor
het verpakt wordt.

Verpakken

Dit gebeurt afhankelijk van de kwaliteit in zakken, kleine balen of
grote balen.